ChristenUnie wil Prins Berhardbelasting voor huisjesmelkers

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers stelt vandaag tientallen maatregelen voor om de vastgelopen woningmarkt uit het slop te trekken. Daaronder een belasting op woekerwinsten van huisjesmelkers als Prins Bernhard ,,De laatste jaren is te veel aan de markt overgelaten”, zegt Segers tegen het AD. ,,We moeten een omgekeerde beweging maken: van woningmarkt naar volkshuisvesting. Starters en ouderen moeten meer perspectief krijgen op een passende woning.”

Segers wil de overdrachtsbelasting voor particuliere beleggers verhogen van 2 naar 6 procent. ,,Huizen zijn om in te wonen, niet om aan te verdienen”, zegt hij. ,,Particuliere beleggers ontnemen starters op de koopmarkt steeds meer kansen door huizen op te kopen en duur te verhuren.” Met het geld dat die belastingverhoging oplevert, wil Segers de overdrachtsbelasting voor starters naar nul procent brengen.

Beleggers, onder wie prins Bernhard en VVD’er Wybren van Haga, moeten ook meer belasting gaan betalen over hun huuropbrengsten, vindt Segers. ,,Huizen mogen geen winstfabrieken zijn”, zegt Segers tegen AD.