Ook China heeft nu een nieuwe president

Op het achttiende congres van de Chinese Communistische Partij in Beijing is Xi Jingping vandaag aangesteld als nieuwe leider van de partij en als voorzitter van de militaire commissie. In de praktijk betekent dit dat Xi, de opvolger van Hu Jintao, als nieuwe president in één klap veel macht heeft vergaard. Gebruikelijk is dat vertrekkende leiders nog enige tijd voorzitter van de militaire commissie blijven om invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van het nieuwe team. Naast Xi betraden vanochtend zes andere leden van de 'Vaste Commissie' van het politburo het podium van de Grote Hal van het Volk. Dat waren Li Keqiang, een bondgenoot van Hu Jintao die al vijf jaar wordt genoemd als nieuwe premier, Zhang Dejiang, een in Noord-Korea opgeleide econoom, Yu Zhengsheng, de partijbaas in Shanghai, Liu Yunshan, het hoofd van de propaganda-afdeling van de partij, Wang Qishan, een vice-premier, en Zhang Gaoli, de partijbaas in Tianjin. Vier van deze mannen zijn zogenoemde 'princelings,' kinderen van vroegere hoge functionarissen. De meesten worden door waarnemers beschouwd als gematigd conservatief, een tegenvaller voor degenen die op vergaande hervormingen hadden gehoopt. In een korte toespraak tot journalisten, waarin hij het woord 'socialisme' slechts één keer uitsprak, nam Xi Jinping wel meteen afstand van de zwaarwichtige, met slogans doorspekte taal van zijn voorganger. Hij beloofde 'het leven van de mensen te zullen verbeteren' en zei dat 'onze partij voor grote problemen staat die moeten worden opgelost, zoals corruptie, een overmaat aan bureaucratie en een te grote afstand tussen de leiders en het volk.'

Bron(nen):   Financial Times