Alles weer koek en ei bij Forum

Volgens Thierry Baudet is alle kou tussen hem en Henk Otten uit de lucht.

´Gistermiddag is de gehele Eerste Kamerlijst – met uitzondering van Henk Otten zelf – samengekomen om zich te beraden op de ontstane situatie en een positie te bepalen met het oog op de toekomst. Dat heeft geresulteerd in de volgende verklaring, waarin het partijbestuur zich geheel kan vinden:

“Wij betreuren de situatie die de afgelopen weken is ontstaan bij onze partij zeer. We zijn doordrongen van de enorme inspanningen die Henk Otten heeft verricht voor de partij en onder de indruk van zijn kwaliteiten. Maar in het licht van de gerezen vertrouwensbreuk achten wij hem op dit moment geen geschikte kandidaat voor het lijstwoordvoerderschap.

Met algemene stemmen hebben wij vanmiddag daarom de nr. 2 op de lijst, Paul Cliteur, aangewezen om tot de installatie van onze fractie op 11 juni het ad-interim woordvoerderschap namens de Eerste Kamerlijst op zich te nemen. Daarna zullen we via een geëigende procedure een definitieve voorman of -vrouw kiezen. 

We hebben oprechte verontschuldigingen van Henk Otten ontvangen voor de gemaakte fouten, waaronder de gecorrigeerde banktransactie. Nu is het zaak te werken aan herstel van het vertrouwen en de rust te laten terugkeren. Dat doen we graag met Henk als lid van onze toekomstige Eerste Kamerfractie. Aan ons allen de taak om eendrachtig naar buiten te treden en de verwachtingen van de 1,1 miljoen kiezers die op 20 maart op FVD hebben gestemd waar te maken.”

 

Otten kennelijk afgezet als fractievoorzitter, maar hij mag wel lid blijven van de partij en de eerste kamer….