Deze voorstellen van Rutte II gaat de Eerste Kamer niet steunen

De voorgestelde huurverhogingen, de afschaffing van de ov-studentenkaart en de basisbeurs, en een superprovincie in de Randstad, lijkt de oppositie in de Eerste Kamer nauwelijks te steunen. Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC Handelsblad van bijna 30 belangrijke kabinetsplannen. Bij een aantal andere plannen uit het regeerakkoord, zoals het verkorten van de WW, bezuinigingen op de infrastructuur en de inperking belastingvrij pensioensparen lijkt het erom te gaan spannen. Het is volgens NRC opvallend dat Rutte II een groot deel van zijn plannen en hervormingen met hulp van een of meerdere oppositiepartijen gewoon lijkt te kunnen uitvoeren, ook al heeft het geen meerderheid in de Eerste Kamer. Zelfs rechtse maatregelen als de strafbaarstelling van illegaliteit en eisen aan mensen die bijstand ontvangen kunnen doorgang vinden, dankzij de PVV. Het kabinet van VVD en PvdA heeft in de senaat maar 30 zetels, 8 te weinig voor een meerderheid. Omdat er pas in 2015 weer Eerste Kamerverkiezingen zijn, moet het kabinet de komende jaren voor elk wetsvoorstel steun zoeken bij de oppositie. Dat kan bij het CDA (11 zetels), de PVV (10), of de SP (8). Ook kan bij D66, GroenLinks en de ChristenUnie een meerderheid bij elkaar worden gesprokkeld.