Nul uitstoot in 2050 is streven van 66 landen

Vlak voor de klimaattop in New York hebben 66 landen laten weten dat ze ernaar willen streven dat ze eind 2050 helemaal geen broeikasgassen meer uitstoten. Dit hebben de Verenigde Naties bekendgemaakt. Alle uitstoot van CO2 moet daar dan zijn gestopt. Ongeveer zestig staatshoofden en regeringsleiders zijn in New York bijeen om te praten over de haperende uitvoering van het eind 2015 getekende klimaatakkoord van Parijs. Dat streeft naar een beperking van de stijging van de temperaturen in delen van de wereld door de uitstoot van broeikasgas terug te dringen, maar die neemt toe. Het was de bedoeling met een reeks maatregelen de gemiddelde stijging van de temperatuur in de wereld beneden de 2 graden te houden dankzij minder uitstoot.