Chef recherche: meer aanhoudingen volgen

De chef van de recherche in Amsterdam, Olivier Dutilh, denkt dat er zeker meer aanhoudingen zullen volgen in het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum. Dutilh baseert zich daarbij op de "creativiteit en intense samenwerking" van rechercheurs en forensisch specialisten in het onderzoeksteam. "Dat is een belangrijk fundament van het onderzoek." Ook wijst Dutilh op de middelen en technieken die in het onderzoek worden ingezet. Het onderzoeksteam dat aan de zaak werkt, is uitzonderlijk groot, vanwege de enorme impact van de moord, aldus de recherchebaas. Mensen van binnen en buiten het Amsterdamse korps zijn gerekruteerd. Ook specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn volop bij het onderzoek betrokken.