Aantal meldingen seksuele uitbuiting daalt

Het aantal meldingen van seksuele uitbuiting en mensenhandel is in 2018 flink gedaald. Dat blijkt uit de Slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018. In 2014 kwamen er nog 1255 meldingen binnen, dat daalde in de jaren erna tot 956 en vorig jaar waren het er 668.

Dat het aantal meldingen daalt, betekent volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar, echter niet dat het aantal gevallen van mensenhandel daalt. Jaarlijks zijn er naar schatting 3000 Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting, onder hen 1300 minderjarigen. Er zijn 132 slachtoffers gemeld. 29 van de slachtoffers waren minderjarig. "Dat wil zeggen dat maar zo'n 2 tot 3 procent van de minderjarige slachtoffers in beeld is", staat in een verklaring van de rapporteur.

"Het is onacceptabel dat de Nederlandse overheid het beperkte zicht op deze kwetsbare groep slachtoffers nu bijna helemaal verloren heeft laten gaan", zegt Bolhaar. Het aantal meldingen daalt al vijf jaar, ondanks investeringen in betere opsporingsmaatregelen.

Volgens Bolhaar melden organisaties minder gevallen van mensenhandel. Vanwege de privacywetgeving mogen de organisaties niet meer zonder expliciete toestemming van het slachtoffer gegevens delen met de politie. "Aanpassingen in de manier van melden kunnen niet langer op zich wachten", zegt hij.