Minister Wiebes: ik kan niet om Urgenda-doel heen

Het kabinet blijft zich inzetten om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) volgend jaar 25 procent te laten krimpen ten opzichte van 1990. De uitspraak van de Hoge Raad vrijdag dat de staat hiertoe verplicht is, maakt dat dit een doel is "waar ik niet omheen kan", zegt klimaatminister Eric Wiebes.

"De inzet blijft om steeds weer stap voor stap met nieuwe maatregelen te komen en om die 25 procent te halen", zegt Wiebes. Hij zal dat dan ook blijven doen. De uitspraak in de zogenoemde Urgenda-zaak en het doel neemt hij serieus.

De Staat was ingegaan tegen de uitkomst van een eerder hoger beroep in de veelbesproken zaak, aangespannen door milieuorganisatie Urgenda. De overheid vond de kwestie te politiek voor de rechtszaal. "De Hoge Raad heeft geoordeeld dat dit argument niet geldig is. Dus die visie kan ik niet blijven aanhangen," geeft Wiebes toe.