‘Grootste deel Nederland over 100 jaar onder water’

Het grootste deel van Nederland ligt over honderd jaar onder water. Dat denkt zo’n 30 procent van de Nederlanders. Een vijfde deel van de bevolking verwacht dat Nederland in 2120 vrijwel onbewoonbaar zal zijn en dat bewoning dan alleen nog mogelijk is op hoge terpen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een samenwerkingsverband van de waterschappen en Rijkswaterstaat, heeft laten doen onder ruim duizend volwassen Nederlanders. Veel mensen noemen klimaatverandering, zeespiegelstijging en smeltende ijskappen als reden dat Nederland zou onderlopen. Veel minder mensen denken aan watersnoodrampen door brekende dijken en stormvloed. Ze maken zich daar ook nauwelijks zorgen over, omdat ze erop rekenen dat Nederland goed wordt beschermd tegen binnenlandse overstromingen.

Het onderzoek is gedaan, omdat het deze week 25 jaar geleden is dat een kwart miljoen Nederlanders moest evacueren wegens dreigende dijkdoorbraken. Sindsdien zijn veel dijken versterkt. De komende decennia gaat nog eens 1100 kilometer dijk op de schop. Als de dijken zouden breken, loopt 60 procent van Nederland onder water. Uit het onderzoek blijkt dat 16 procent van de Nederlanders geen idee heeft wat ze dan moeten doen.