Vrijwilligers voelen zich gelukkiger

Nederlanders die vrijwilligerswerk doen, voelen zich vaker gelukkig dan mensen die niet als vrijwilliger actief zijn. Dit meldt het CBS op basis van een onderzoek dat tussen 2013 en 2018 is uitgevoerd.

Voor de studie zijn gegevens verzameld van ruim 45.000 personen van 15 jaar of ouder. Zij gaven op een schaal van 1 tot en met 10 aan in welke mate ze zichzelf gelukkig voelen. Hierbij staat een 1 voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig.

Van de mensen die in die periode vrijwilligerswerk deden, zei 91 procent gelukkig te zijn. Ze gaven zichzelf daarbij het cijfer 7 of hoger. Voor de groep niet-vrijwilligers was het percentage 85.

In 2018 zei 48 procent van de deelnemers aan het onderzoek dat ze in de afgelopen twaalf maanden vrijwilligerswerk hadden gedaan. Gemiddeld deden ze dat 4,4 uur per week.