Landen waar jongeren het langst thuis wonen: Is Italië daarom zo zwaar getroffen?

Geen land is zo zwaar getroffen door het coronavirus als Italië. Met name het sterftecijfer ligt schrikbarend hoog. Een van de redenen die daarvoor wordt aangevoerd is dat er nergens zoveel twintigers nog thuis wonen. Daardoor komen ze veel meer in contact met oudere generaties.

Aangezien veel jongeren nauwelijks symptomen hebben, geven ze het virus dus ongemerkt door aan oudere mensen. Daar komt bij dat Italië relatief extreem vergrijsd is: 23 procent van de bevolking is ouder dan 65 jaar.

Uit de laatste cijfers van de OESO, een samenwerkingsverband van 36 ontwikkelde landen, blijkt dat er inderdaad in geen enkele andere lidstaat zoveel 15- tot 29-jarigen nog bij hun ouders wonen als in Italië. In deze leeftijdscategorie woont 81 procent nog thuis. Spanje, eveneens zwaar getroffen, staat op de derde plaats met 74 procent thuiswonende 15- tot 29-jarigen.

Ter vergelijking: in Canada woont maar 31 procent van de jongeren in deze leeftijdscategorie nog bij hun ouders. Ook in de Scandinavische landen ligt dat percentage onder de 40 procent. Nederland volgt daarna met iets meer dan 50 procent thuiswonende jongeren.

Infographic: Hesitance To Fly The Nest Puts Italian Elders At Risk | Statista You will find more infographics at Statista