Australische kardinaal Pell vrijgesproken van misbruik misdienaars

Het Australische hooggerechtshof heeft de veroordeling van kardinaal George Pell vanwege kindermisbruik vernietigd. De 78-jarige geestelijke werd eerder schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van twee 13-jarige koorknapen en kreeg daarvoor zes jaar celstraf. Hij komt dinsdag waarschijnlijk al vrij.

Het misbruik zou in de jaren negentig hebben plaatsgevonden toen Pell aartsbisschop was van Melbourne. Hij heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn en ging eerder zonder succes in beroep tegen zijn veroordeling.

De Australische kardinaal was de hoogste geestelijke ooit, tegen wie een aanklacht werd ingediend wegens seksueel misbruik. Pell, die vanwege de beschuldigingen in december 2018 uit de Raad van Kardinalen was gezet, was een van de belangrijkste adviseurs van de paus.