‘In het noorden sterven ze liever thuis’

Limburgers overlijden vaker in het ziekenhuis, terwijl inwoners van Groningen en Friesland relatief vaak thuis doodgaan. Vooral in plattelandsgebieden is de ziekenhuissterfte heel laag. Waar iemands sterfbed staat, is mogelijk cultureel bepaald, bijvoorbeeld door verschillen in religie of familiecultuur. Onderzoekers van onderzoeksinstituut Nivel, het VUmc Amsterdam en het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein vergeleken de sterftecijfers per postcodegebied. Uit de grote regionale verschillen concluderen ze dat culturele factoren invloed kunnen hebben op de plek waar iemand sterft. Welke dat zijn, is onbekend. Omdat vooral op het platteland minder mensen in ziekenhuizen overlijden, speculeert onderzoeker Wim van den Bosch in Trouw over een verschil tussen plattelands- en stadscultuur. 'Het zou ook kunnen dat religie een rol speelt, dat protestantse christenen anders willen sterven dan rooms-katholieken.' Maar volgens pastor Marinus van den Berg spelen ook ander factoren mee, of er thuis voldoende ondersteuning is bijvoorbeeld, en of de familie het psychisch aan kan. Hij ziet daarin een verschil tussen het platteland en de stad. 'In de stad zijn veel meer mensen die bijna niemand meer hebben, terwijl mensen op het platteland vaker een beroep kunnen doen op zorg in de buurt.'

Bron(nen):   Trouw