‘Tomorrow, I will shoot my Dutch teacher, and as many students as I can’

Op advies van de politie zijn vandaag alle middelbare en mbo-scholen in Leiden dicht. De sluiting is in verband met een dreiging van een schietpartij op zeer korte termijn, zegt de politie. Het dreigement is anoniem geuit op een internetsite. Het is gericht tegen een leraar en ook wordt gedreigd dat "zo veel mogelijk medestudenten worden meegenomen", zei de Leidse burgemeester Lenferink in het NOS Journaal. Volgens bronnen bij de Leidse autoriteiten is het dreigement dit weekend geplaatst op het internationale internetforum 4Chan. "Tomorrow, I will shoot my Dutch teacher, and as many students as I can", staat er onder meer. "Morgen schiet ik mijn docent neer, en zoveel studenten als ik kan. Ik heb een briefje bij me als ik de school in ga, met een verklaring over waarom ik dit doe.'' Het was onduidelijk welke school het doelwit zou zijn. Daarom werd besloten om alle scholen binnen het voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tijdelijk te sluiten.

8 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Marcel van Houten

  Angstzaaiers

 2. RhodBerth

  Mijn eerste reactie was, overdreven, al die scholen te sluiten.
  Maar toen ik meer details hoorde kan ik alleen maar zeggen dat het me verstandig lijkt.

 3. Genuine_Defector

  Er is inmiddels iemand opgepakt. In een normaal land zou deze persoon, als hij inderdaad de dader is, moeten opdraaien voor alle kosten die zijn gemaakt. Naast de kosten voor veiligheid en politie-inzet ook de additionele kosten voor bijvoorbeeld het thuishouden van de kinderen waardoor de ouders niet hebben kunnen werken en dus inkomsten derven en alle overige overlast. Dit gaat misschien in de tonnen lopen, waardoor de dader de rest van zijn leven zal moeten afbetalen en zelf niets meer over zal houden dan wat absoluut noodzakelijk is voor een minimaal bestaan. Ik vind dat prima.

  Maar dat zal wel niet gebeuren. De belastingbetaler mag natuurlijk weer eens opdraaien voor het gedrag van een asociale, onaangepaste idioot.

  • RhodBerth

   Laten we idd een gast van 16 de rest van z’n leven kaalplukken omdat hij als 16 jarige iets ontzettend doms heeft gedaan. Puik plan.

   (in antwoord op Genuine_Defector)
   • Genuine_Defector

    De totale kosten van criminaliteit bedragen op jaarbasis €17,7 miljard. Daarvan gaat €12,7 miljard naar ‘veiligheidszorg’ (2010, CBS). De totale schade voor huishoudens bedraagt €12,4 miljard euro, waarvan €1,7 miljard materiële schade.

    Je kunt daar allerlei rekenmethodes op loslaten, maar je kunt makkelijk stellen dat de fatsoenlijke burger op jaarbasis minstens een ipadje kwijt is omdat asociaal, onaangepast, crimineel tuig zich niet weet te gedragen. En dan is de verborgen schade nog niet eens meegerekend, want in het gros van de gevallen wordt er geen aangifte gedaan van vernielingen of andere overlast. De totale kosten vallen dus nog veel en veel hoger uit.

    Maar u bent er waarschijnlijk zo eentje van “we zijn allemaal jong geweest”, om daarmee allicht uw eigen schadeveroorzakende gedrag uit het verleden collectief te verdelen en enigszins goed te praten. Indien u dat doet, schoffeert en beledigt u daar ondertussen wel het gedeelte van de jeugd mee dat zich wel weet te gedragen. En dat zijn er gelukkig een hele hoop. Ik ben inderdaad ook jong geweest, maar heb nooit zulk gedrag vertoond, heb nooit overlast veroorzaakt en ben de samenleving al helemaal niet tot last geweest met exorbitante kosten. Daarnaast, toen ik 3 jaar oud was, wist ik al dat bovenstaand gedrag niet hoort.

    De jongen is overigens al van school af. Het kan zo maar zijn dat hij meerderjarig is. Is hij dat niet, dan moeten de ouders maar dokken. Daar ligt immers een groot deel van het probleem; ouders kunnen tegenwoordig vaak niet meer opvoeden en vinden alles maar best.

    Zeuren over SNS mag wel, maar als ik niet wil betalen voor het asociale gedrag van primitievelingen overdrijf ik?

    (in antwoord op RhodBerth)
    • RhodBerth

     Ik ben er niet een van “we zijn allemaal jong geweest”
     Ik ben er een van “Laten we proportioneel straffen”

     En verder schreef:
     “om daarmee allicht uw eigen schadeveroorzakende gedrag uit het verleden collectief te verdelen en enigszins goed te praten”

     Doe toch normaal man, wat een niveau zeg.

     (in antwoord op Genuine_Defector)
     • Genuine_Defector

      Ik zeg ook niet dát u het doet, ik neem het aan, omdat ik meen te herinneren dat u in het verleden eens heeft geschreven dat u vrienden heeft die zo nu en dan kopstoten uitdeelden in hun jeugd of anderszins fout bezig waren (met als toevoeging dat ze uiteindelijk goed terecht zijn gekomen, wat me hoegenaamd helemaal niets interesseerde). Vrienden vertonen niet zelden gelijkgestemd gedrag. Mijn aanname is inderdaad uiterst dubieus, maar daar is het dan ook een aanname voor. Als ik fout zit en u inderdaad een keurige jongeman bent geweest, geef ik ronduit toe dat ik fout zit met mijn aanname. Maar ik zal dit toch nooit kunnen controleren.

      Ik zeg het ook, omdat dit argument (“we zijn allemaal jong geweest”) te pas en te onpas wordt gebruikt. En ik meen te herinneren, ook door u. En ikzelf vind dat dus een ongepast en ongeloofwaardig argument, omdat u daarmee zeer veel fatsoenlijke mensen op hetzelfde niveau als onaangepaste criminelen zet.

      U heeft het over proportioneel straffen. In mijn ogen is het proportioneel om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de eigen verantwoordelijkheid, en niet overbodige kosten en lasten neer te leggen bij de onschuldige belastingbetaler, die het overigens al zeer zwaar heeft in deze tijden. Hoe hoog die kosten ook zijn.

      (in antwoord op RhodBerth)
     • RhodBerth

      U neemt veel en veel en veel teveel aan.

      Ik heb nooit geschreven dat ik vrienden had die kopstoten uitdeelden.

      Ik schreef dat ik jonge mensen kende die ook weleens wat doms deed.

      Kennen kan een buurjongen zijn, een achterneef, iemand op je school, iemand op je sportvereniging.

      In het geval waar ik over schreef ging het niet om vrienden van mij, of over mezelf. Ik ken niet alleen maar leden van de Bond der Beschaafde mensen. Uiteraard heb ik wel mijn voorkeuren voor met wie ik omga.

      We zijn allemaal jong geweest, en hoe jonger je bent, hoe minder je kunt reflecteren op de impact van je sociale omgeving op je handelen. Een kind van 8 kan er niks aandoen dat hij de hele dag mcdonals eet.

      Als een 13 jarige op straat alleen met straatschoffies omgaat dan is het voor de hand liggender dat hij zich als een straatschoffie gaat gedragen, omdat dat zijn hele referentiewereld is.

      Niet iedereen heeft het geluk om in een villawijk geboren te worden.

      Hoe ouder je wordt, hoe meer je van iemand mag verlangen dat zijn handelen niet enkel voorkomt uit omstandigheden, maar ook na reflectie. Daarom is er een verschil tussen jeugdrecht en volwassenrecht.

      We zijn allemaal jong geweest wil niet zeggen dat we allemaal dezelfde fouten hebben gemaakt en hetzelfde aantal levens hebben beschadigd. Dat laatste zou ik nooit willen beweren.

      Wel wil ik ook jongens die in achterstandswijken opgroeien met foute vrienden een kans geven om een normaal leven op te bouwen. Een onderdeel daarvan is stevig straffen. En ik ben wel voor stevig straffen. Een jongen als deze mag wat mij betreft de rest van z’n jeugd elke zaterdag plantsoenen harken en graffiti wegpoetsen. Verder lijkt het mij prima dat hij een flinke geldboete krijgt.

      Maar ‘m de rest van z’n leven krom te laten liggen? Wat een onzin.

      Als ik het had gedaan, dan was dat wellicht een goede straf geweest.

      Kosten neerleggen waar ze horen is een begrip dat allang niet meer past bij onze samenleving. Allereerst is het nog maar de vraag of het de verantwoordelijkheid is van deze jongen dat alle scholen in Leiden dicht zijn gegaan. En of de kosten onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Het is ook nog maar de vraag hoe groot die kosten zijn. Bovendien hebben ouders de eerste verantwoordelijkheid bij het opvoeden van hun kinderen.

      Het probleem is dat wij een complexe maatschappij hebben. De kosten van de fout van het individu pakken daardoor exponentieel snel uit.

      We hebben er voor gekozen om kosten in de hand te houden door ze te spreiden. Dat doen we met politiekosten, medische kosten, kosten van bestuur en defensie. U en ik maken allemaal op een moment in ons leven gebruik van deze kostenspreiding. Ook als u en ik domme fouten maken zoals gaan roken, wintersporten, niet genoeg bewegen, ons niet bijscholen voor ons werk.

      Onze complexe hoog geavanceerde maatschappij is veel te complex voor uw eenvoudige redeneringetjes dat de kosten maar bij een jongen in de tienerleeftijd moeten komen.

      En uw aannames over mijn kopschoppende vrienden zijn exemplarisch voor uw manier van denken.

      (in antwoord op Genuine_Defector)

Reacties niet toegestaan