De werkloze man, een hulp in de huishouding?

Nu pappa onverwacht thuiszit omdat hij zijn baantje is kwijtgeraakt, is de grote vraag: gaat hij in huis ook zijn beste beentje voorzetten en eindelijk de inspanningen leveren waar vrouwenbladen en echtgenotes nu al jarenlang reikhalzend naar uitzien? 
Die vraag wordt her en der gesteld, want het zijn vooral mannen die het slachtoffer zijn geworden van de recente shake out. En dus ging een reporter van slate.com eens kijken hoe de zaken er voor staan. 
De vakliteratuur is niet erg hoopgevend. Ingeval een man zijn baan kwijtraakt, doet hij thuis net zo weinig als eerder het geval was en ook de zorg voor kinderen laat hij graag aan anderen over, ook al beschikt hij opeens over zeeen van tijd. Vrouwen die onverhoopt thuis komen te zitten, nemen automatisch de huishoudelijke taken erbij. Tot zover de boekjes die de jaren ’90 bestrijken. 
Een vrouw vertelt slate.com hoe zoiets in deze tijd verloopt. Haar man is werkloos geworden en speelt de godganse dag op de computer zonder een hap te eten. Als ze thuiskomt van haar werk, eten ze samen, daarna zit hij al snel weer achter de computer te spelen, tot ’s nachts een uur of vijf. Zij doet de boodschappen, de schoonmaak, de was en de rekeningen. Hem aanspreken op zijn verplichtingen is delicaat, want hij heeft aanleg voor depressies en voor je het weet zit hij weer in een dip. 
Meerdere vrouwen hebben het over het ‘fragiele mannenego’ in dit soort kwesties. De eerste tik was de mededeling dat de man zijn baan kwijtraakte en hem vervolgens ook nog inzepen met allerlei huishoudelijke taken, is klap nummero twee. 
Tot zover het laatste nieuws over man en vrouw anno 2009.

Bron(nen):   slate.com