Jezus stierf niet voor onze zonden

Duizenden zullen de komende weken weer ontroerd luisteren naar Bach’s Lamm Gotts’s in de Mattheus Passion, met daarin de tekst "All Sünd’ hast du getragen / sonst müssten wir verzagen." 
Maar is dat wel zo? Zegt de Bijbel dat Jezus aan het kruis is gestorven om de zonden van de mensen op zich te nemen? 
Steeds meer Duitse protestante theologen weerspreken dat, meldt Die Welt deze zondag. De christelijke traditie zegt al eeuwen dat wij mensen door en door slecht zijn en dat Jezus zich heeft geofferd om dat goed te maken bij God. In de Bijbel staat nergens dat dat zo is, zeggen nu vooraanstaande theologen. 
Een van hen Burkhard Müller: "Ik geloof niet dat Jezus voor onze zonden is gestorven; zijn dood was niet nodig om God met ons te verzoenen." 
Zijn collega Claus Petersens: "De boodschap van Jezus staat los van zijn kruisiging en die kruisiging was dus ook niet nodig." 
Nikolaus Schneider, voorzitter van de grote Rheinlandse Landeskirche: "God heeft geen zoenoffers nodig, dus Jezus is niet als plaatsvervanger voor onze schuld geofferd." 
Onomstreden is de nieuwlichterij uiteraard niet. Hele internetfora bloeien op rond het thema ‘zoenoffer ja/nee van Jezus’. Of een discussie over het nut van Jezus’ kruisinging ook woedt in protestant Nederland is Welingelichte kringen niet bekend. Maar wellicht treffen we het antwoord op die vraag binnenkort hier onder aan bij de reacties.

Bron(nen):   Die Welt