Schippers bespaart 1 miljard met zorgdeal

De uitgaven in de zorg groeien de komende jaren minder hard. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft becijferd dat zij vanaf 2015 structureel ongeveer 1 miljard euro minder hoeft uit te geven nu onderhandelingen over de zorguitgaven positief zijn afgerond, zo maakte het ministerie van VWS dinsdag bekend.

Afgesproken is dat de zorguitgaven in 2014 nog 1,5 procent mogen stijgen, vanaf 2015 wordt dat 1 procent. In het regeerakkoord was 2 procent groei afgesproken. Alleen de huisartsen mogen meer groeien als zij patiënten behandelen die anders bij de duurdere specialist zouden zijn beland.

Verder wordt de in het regeerakkoord afgesproken versobering (met 1,5 miljard euro) van het basispakket aangepast. Artsen worden strikter met het verstrekken van verzekerde zorg, waardoor er nog maar voor 300 miljoen euro op het basispakket hoeft worden bespaard. Schippers vroeg betrokkenen eerder al mee te denken hoe dat zou kunnen en ze betrekt de binnengekomen reacties bij het uitwerken van de maatregel.

De minister onderhandelde de afgelopen tijd met ziekenhuizen, medisch specialisten, huisartsen, geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Alle organisaties leggen de afspraken positief voor aan hun achterban.