God is dood! De atheïsten rukken op

Twee maanden geleden dook in de Verenigde Staten een billboard op met als tekst: “Don’t Believe in God? You Are Not Alone.”
Het was het initiatief van een groepje humanisten en de reacties waren ronduit stormachtig. Allerlei Amerikanen kwamen zich melden als sympathisant. Of vroegen of er ook een kinderprogramma voor ongelovigen was om bij de opvoeding te gebruiken.
Op internet, op bijeenkomsten in bars, met billboards en door picknicks te organiseren - atheïsten in Amerika hebben de dringende behoefte om elkaar en anderen te laten weten dat ze bestaan.
The New York Times zegt dat het enigszins lijkt op de manier waarop homofielen zich eerder verenigden en naar buiten traden om te zeggen dat ze homo zijn.
Ook statistisch gaat het wat de godloochenaars betreft de goede kant op. Het aantal Amerikanen dat bij onderzoeken invult dat ze niet geloven, groeit in alle vijftig staten. Was dat in 1990 nog acht procent van de totale bevolking, in 2008 lag dat percentage al op vijftien.
Organisaties die zich eerder atheïsten, humanisten, vrijdenkers en wat dan ook noemden, hebben zich nu verenigd in de Secular Coalition of America. En willen de komende tijd in Washington gaan lobbyen voor een echte scheiding van kerk en staat.

 

Bron(nen):   The New York Times