Heksen

Op Papua New Guinea worden steeds meer vrouwen vermoord, omdat het heksen blijken te zijn. Sommige vrouwen worden verantwoordelijk gehouden voor ieder sterfgeval in hun dorp of stam en moeten dus wel heks zijn.
"Ze gebruikten hun geheime krachten om mensen de dood in te drijven," zegt een heksenjager (foto) in The Independent, nadat hij een vrouw en haar dochter heeft afgeslacht. "We moeten ze wel opruimen."
Dat zei hij nadat de twee vrouwen, Julianna Gene en  Kopaku Konia, in het dorpje Koge onder het toeziend oog van het hele dorp uit hun huizen waren gesleept. Ze werden urenlang gefolterd en met messen bewerkt, voordat ze een akelige dood stierven. Moest wel, vonden de dorpelingen unaniem: het waren immers heksen.
Op Papua New Guinea vindt traditioneel altijd wel ergens vervolging van een heks plaats. Maar de heksenjacht heeft zulke proporties aangenomen dat de regering in actie is gekomen. De meeste heksenjachten plachten plaats te vinden diep in de provincie waar de regering niets te vertellen heeft. In twee districten alleen al vonden vorig jaar ministens vijftig heksen de dood. Maar het gebruik van de heksenjacht verplaatst zich nu ook naar stedelijk gebied.
"Het loopt uit de hand", zegt een woordvoerder van de regering.

Bron(nen):   The Independent