De paus wil zijn heilig zaaltje terug

Geloven is niet zo erg. Het wordt pas een probleem als je denkt dat het echt waar is. 
De katholieke kerk is er van overtuigd dat het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn apostelen echt heeft plaatsgevonden. Sterker: de paus weet, tweeduizend jaar na dato, ook waar dat avondmaal plaatsvond. Namelijk in een tochtig zaaltje met Gotische bogen in een gebouw dat dateert uit de dertiende eeuw. Na Christus. 
Dat lijkt een feitelijk probleem: hoe kan iets hebben plaatsgevonden in een ruimte die pas dertien eeuwen later werd gebouwd? 
Maar toch meent het Vaticaan dat het hier gaat om de op een na heiligste plaats van Jeruzalem, na de plaats waar Jezus is begraven. Vandaar dat de paus graag katholieke zeggenschap wil hebben over de heilige zaal. Die is er niet meer sinds de Turken de plaats overnamen van de katholieken in de zestiende eeuw. De kerk heeft de joodse autoriteiten tot nu toe niet weten te overtuigen dat het zaaltje van de katholieken is. 
De Paus doet bij zijn bezoek zonder twijfel een nieuwe poging, weet The Independent.

Bron(nen):   The Independent