"Miljoenen voor wijken zijn zinloos"

Het regeringsbeleid om veertig probleemwijken om te toveren tot ‘prachtwijken’ of ‘krachtwijken’ is gedoemd te mislukken. Het effect van ‘sociale investeringen’ – uiteenlopend van barbecues tot de aanstelling van buurtregisseurs – heeft geen zin.
De honderden miljoenen euro’s die woningcorporaties afgelopen jaren al hebben geïnvesteerd in het verbeteren van de leefbaarheid, hebben geen enkel aantoonbaar effect. "Overlast en onveiligheid nemen niet af, in sommige gevallen juist toe," schrijft NRC Handelsblad over het nog niet gepubliceerde rapport  De baat op straat, dat nu integraal op de site van NRC staat (zie tweede link).
Volgens het onderzoek leiden ‘materiële investeringen’ – meer koopwoningen en beter onderhoud – wel tot beter leefbare wijken.

Bron(nen):   NRC Handelsblad  NRC Handelsblad