Directeur testlab: ‘Corona-testsysteem loopt vast. Dit wordt een ramp’

Een paar maanden geleden, toen er even weinig corona was, werd bedacht dat we met testen en bron- en contactonderzoek het virus onder controle zouden houden. Nu Covid-19 weer oplaait, blijkt dat volstrekt onmogelijk. De kwetsbaarsten beschermen met testen, is het hoogst haalbare.

Ramp
Arts-microbioloog Bram Diederen, directeur van Microvida, een van de grootste testlabs van ons land, zegt in de Volkskrant: "We lopen nu al tegen de grenzen aan. Drie, vier, vijf dagen wachten op een testuitslag. Dat is gewoon te lang, je wilt het binnen een dag weten. En dan zitten we nu nog in september. Het is hartstikke mooi weer, in de ziekenhuizen is niks aan de hand. Ik garandeer: als we straks in oktober zitten, loopt het systeem compleet vast. Dit wordt gewoon een ramp."

"We lopen tegen de grenzen aan. Dat zie je bij ons, bij het bron- en contactonderzoek, bij de teststraten. En dus moet je je afvragen: kan dit niet simpeler? Het doel van testen is: de vinger aan de pols houden. Als je dat wilt, moet je het anders organiseren. We gebruiken nu onze zwaarste, meest complexe middelen voor alle Nederlanders met een snotneus, middelen die eigenlijk zijn bedoeld voor ziekenhuispatiënten."

20-jarigen
"Wat volledig uit het oog wordt verloren, is de doelstelling: mensen met de grootste risico’s beschermen," zegt hoogleraar medische microbiologie Marc Bonten in de krant. "Er ontstaat zoiets als: meer testen is altijd beter. Dat is niet zo. Plat gezegd: als het virus rondgaat onder 20-jarigen, is er eigenlijk niet veel aan de hand."

Duitsland
Toch lukt het in het grote Duitsland wel om iedereen met klachten te testen. Het virus is daar een stuk beter onder controle. Dat komt omdat ze er niet werken met kleinschalige laboratoria, die verbonden zijn aan de ziekenhuizen, maar met grote commerciële labs, die veel meer capaciteit hebben. Maar dat commerciële, daar houden we in Nederland ineens niet zo van.

Diederen: "De grote megalaboratoria in Duitsland hebben een enorme bulkcapaciteit. Wat ik intussen niet begrijp, is dat het aantal tests bij ons stokt, terwijl de grote labs blijkbaar geen tekort ervaren. Misschien weerspiegelt dat de grotere marktpositie van de Duitse megalabs. Als je veel afneemt, heb je veel te vertellen."

Lees ook dit verhaal op Follow the Money over waarom er in Nederland zo weinig testcapaciteit is.

Bron(nen):   De Volkskrant