Vier tips tegen multi-tasken

Vrouwen zijn er trots op dat ze in multitasking beter zijn dan mannen.
Multitasking is, zoals het woord al zegt, een paar dingen tegelijk doen. Maar doe het niet, dames, en houdt je aan de volgende tips:

  • schakel geluidssignalen en beeldsignalen voor mail uit. Niets is zo dringend dat het je voortdurend van je werk moet houden;
  • kijk op vaste tijdstippen van de dag naar mail en sms en niet de hele dag;
  • gebruik verschillende mailadressen voor zakelijke en prive-mail, anders zit je ook buiten werktijd met je werk;
  • zet je zakelijke mobiele telefoon en email in je vrije tijd uit - en zeker in het weekeind; je wordt alleen maar productiever van rust.

Neurologisch en psychologisch onderzoek toont aan dat je van multitasking dommer en minder productief wordt. Britse wetenschappers zijn genadeloos: het schaadt de intelligentie, verlaagt de kwaliteit van de geleverde prestatie en levert (te)veel stresshormonen op. Niet doen dus, dames.

Bron(nen):   Die Welt