Kijk uit voor de wolf

In de Zwitserse kantons Luzern en Wallis zijn vergunningen verstrekt om 3 wolven af te schieten en dat geeft veel stampij. De wolf is een beschermde diersoort en mag slecht onder bepaalde voorwaarden worden gedood.
Probleem is dat ze schapen aanvallen en dat zo de belangen van boeren in het geding zijn. Maar daar zijn allerlei natuurbeschermers niet echt van onder de indruk.
In de Zwitserse Alpen lopen een stuk of 15 wolven rond. Doorgaans houden ze zich ver van de bewoonde wereld en leven van de jacht op jonge zoogdieren die zich in het hoogebergte ophouden, zoals marmotten. Maar door de strenge winter van 2008 valt er minder te jagen en zo week een enkele wolf uit naar de schapen die ook in de bergen verkeren, zo’n 250.000 stuks. Dit tot razernij van de boeren. Die moeten toezien hoe een beschermde diersoort hun kuddes decimeert.
De vergunning om een wolf af te schieten wordt slechts met de grootst mogelijke moeite verkregen. Dat kan pas als bewezen is dat 25 schapen binnen anderhalve maand zijn gedood.
Liever zien de natuurorganisaties dat boeren hun kuddes samenbrengen in grotere kuddes en samen de beveiliging op zich nemen. Hiervoor is ook subsidie vrijgemaakt. Per goed opgeleide herdershond bedraagt de rijksbijdrage 1.000 frank per jaar.
Boeren vinden deze beschermende maatregelen bedreigend, want hoe meer de wolf wordt beschermd, hoe meer wolven er komen. De heimwee is dan ook groot naar de 19e eeuw, toen de wolf in Zwitserland voorgoed leek te zijn uitgeroeid.

Bron(nen):   Neue Zürcher Zeitung