Hasj of drank

Ineens gaat het hard met de Amerikanen. Tot voor kort was het voor een politicus nog verstandig om te liegen over hasjgebruik, nu is legalisatie in menige staat aan de orde. 
Dat is ook terug te vinden in de publieke opinie. Bureau Rasmussen, een van de topbureau's als het gaat om het onderzoek van de mening van de Amerikanen, heeft vastgesteld dat 51 procent vindt dat drank gevaarlijker is dan hasj. Slechts 19 procent  vindt hasj gevaarlijker. 
Jongeren zijn  in nog grotere aantallen de (overigens wetenschappelijk juiste) mening toegedaan dat alcohol gevaarlijker is dan hasj.
De helft van de Amerikanen is voorstander van belasting op alcohol en bier om de gezondheidszorg te verbeteren.

Bron(nen):