Goede tijden, korte rokken

Gisteren ging een van de directeuren van Welingelichte Kringen met zijn vrouw naar een receptie in Leiden. Terwijl hij zijn das strikte en daarna gereed was voor vertrek, was er plotseling oponthoud. Mevrouws rok was namelijk te kort.
Er ontstond in de echtelijke slaapkamer een korte maar heftige discussie over de vraag hoe lang de rok diende te zijn. Omdat de mans mening werd gevraagd over de al aangetrokken rok, gaf hij die ook: de rok viel ruim boven de knie en dat kon goed; mooie rok en nog belangrijker: mooie benen.
De vrouw van de directeur was daar echter niet gerust op. Precies daarom wilde ze ook zijn mening weten, al werd aan deze mening verder geen belang gehecht. De korte rok ging uit en een andere rok die op de knie viel, ging aan. Tenslotte kon de reis naar Leiden worden aanvaard.
Over deze belangrijke kwestie staat vandaag een kort artikel in The Daily Telegraph. Reden: volgens de krant is er een verband tussen de roklengte en de economische conjuctuur (goede tijden, korte rokken). Dilemma derhalve voor vrouwen die de tienerleeftijd voorbij zijn.
Mannen doen er overigens verstandig aan zich buiten deze discussie te houden.

Bron(nen):   The Daily Telegraph