Trump negeert het, maar in VS woedt nóg een epidemie: nooit waren er zoveel drugsdoden

In de Verenigde Staten gaan tien keer zoveel mensen dood aan drugs als in Europa. Donald Trump beloofde tijdens de vorige verkiezingen om daar wat aan te doen. Maar de drugsepidemie is ondertussen alleen maar erger geworden.

De cijfers
In Europa overlijden 22,6 mensen per miljoen aan een overdosis drugs. Ongeveer een derde van het totaal komt voor rekening van het Verenigd Koninkrijk dus in de meeste Europese landen ligt het sterftecijfer nog veel lager. Dan de VS: daar vallen 250 drugsdoden per miljoen inwoners.

In 2019 overleed er in Amerika een recordaantal van bijna 72.000 mensen aan de gevolgen van een overdosis. Dat is 11 procent meer dan toen Trump aan de macht kwam. Het aantal sterfgevallen door een overdosis meth is met bijna 22 procent toegenomen sinds 2018. Sinds 1999 zijn er ruim 700.000 mensen door drugs om het leven gekomen. Maar niet alleen het aantal sterfgevallen stijgt, er zijn ook steeds meer Amerikanen die drugs gebruiken. Volgens recent onderzoek is het gebruik van methamphetamine in de afgelopen vijf jaar met bijna 500 procent gestegen.

Sinds 1979 is er sprake van een exponentiële toename van het aantal drugsdoden, zo blijkt uit een studie uit 2018 in Science. De drugs veranderden: van heroïne in de jaren zestig en zeventig, naar cocaïne in de jaren tachtig tot meth in de nineties en begin jaren 2000. De afgelopen tien jaar kwamen opioïde pijnstillers en fentanyl op.

Oorzaken
De oorzaken voor de drugsepidemie liggen voor de hand: er is te weinig geld voor verslavingszorg. Artsen schrijven nog steeds veel te makkelijk heel zware pijnstillers voor en waarschijnlijk spelen ook sociaal-economische problemen een rol: arme Amerikanen kunnen nauwelijks rondkomen van hun baan en grijpen naar goedkope middelen om zich beter te voelen. Experts roepen al jaren dat de gezondheidszorg moet worden hervormd.

Donald Trump ging er wat aan doen zei hij in 2016, maar zijn plannen om Medicaid en Obamacare af te schaffen zouden het probleem alleen maar hebben verergerd. Volgens onderzoek zouden er meteen 6 tot 10 procent meer mensen overlijden aan een overdosis als die zorgregelingen worden stopgezet.

Joe Biden zegt de drugscrisis veel serieuzer aan te willen pakken. Hij stelt voor om in tien jaar tijd 125 miljard dollar te steken in het verbeteren van de verslavingszorg en andere herstelprogramma's. Ook wil de Democraat zorgen dat artsen minder pijnstillers voorschrijven en de illegale drugstoestroom uit het buitenland tegengaan.

Bron(nen):   Newsweek