Er zijn veel meer corona-doden dan het RIVM zegt

Net als dit voorjaar is het aantal coronadoden nu fors hoger dan uit de cijfers van het RIVM blijkt. Toen vielen er 'officieel' 6000 doden, maar feitelijk 10.000.

Het CBS constateert over vorige week een extra sterfte van bijna 600 personen. In dezelfde periode rapporteerde het RIVM 308 doden.

Een week eerder meldde het RIVM 170 doden, terwijl het CBS een oversterfte van bijna 400 constateerde. Het CBS ziet duidelijk dat de extra sterfte samenvalt met de tweede coronagolf.

Uit de nieuwe CBS-cijfers blijkt dat vooral onder 80-plussers fors meer mensen sterven. Ook in de groep 65-80 jaar is sprake van een verhoogde sterfte.