Studie: Nederlanders gelukkigst aan de kust en op de hei

Nederlanders voelen zich gemiddeld het gelukkigst als ze in de duinen, aan het strand of op de hei zijn. Die conclusie trekken onderzoekers van de universiteit van Wageningen. Meer dan vierduizend mensen deden mee aan het onderzoek. Ze rapporteerden in een app op hun telefoon gemiddeld 25 keer per dag hoe gelukkig ze zich op dat moment voelden. De app registreerde tegelijkertijd via gps op wat voor plekken ze zich bevonden.

Statistische analyse van de databerg die zo werd verzameld, maakte duidelijk dat mensen zich in groene gebieden doorgaans gelukkiger voelen dan in bebouwd gebied. Dat was niet geheel verrassend, want soortgelijk onderzoek in andere landen leidde ook al tot die conclusie. Het onderzoek van het instituut Wageningen Environmental Research leverde inzichten op over specifieke gebiedstypen. Zo rapporteerden de deelnemers aan de kust en in gebieden met een lage natuurlijke begroeiing, zoals heidevelden, een hoger geluksgevoel dan in parken of op het boerenland. Bossen scoren ook hoog, maar deelnemers vonden bosgebieden gemiddeld wat minder boeiend dan de kust.

De onderzoekers constateren dat "het bevorderen van bezoeken aan meer natuurlijke gebieden buiten de stad een middel is om het mentale welzijn van de bevolking te vergroten". Toch moeten ook stadsparken niet worden weggecijferd, zeggen ze, aangezien "voor het overgrote deel van de Nederlandse bevolking het stadspark het meest nabijgelegen, en daardoor veelal het vaakst bezochte, groengebiedstype is".

Uit het onderzoek blijkt dat mensen een hoger geluksgevoel opgeven in gebieden die ze als rustgevend óf juist als boeiend ervaren. "Dit betekent dat het valt aan te bevelen om parken rustiger en boeiender te maken", aldus de onderzoekers. Het criterium "mooi" lijkt voor de meesten minder belangrijk. Dat vinden de wetenschappers een opmerkelijke uitkomst.