De Paus steelt duizenden priesters

Zo'n duizend priesters zullen de Angelicaanse kerk in Engeland verlaten en vermoedelijk nog vele duizenden meer de Kerk van Amerika en die van Australië, nu Anglicaanse priesters, getrouwd en wel, ook welkom zijn in de Roomsche moederschoot.
Hele parochies en zelfs bisdommen kunnen overlopen naar Rome, nu paus Benedictus tot ieders verrassing heeft  besloten dat wie priester is in de Engelse kerk, dat zonder problemen ook kan worden in de kerk van Rome. Zijn besluit is een klap voor de aartsbisschop van Canterbury, dr Rowan Williams, om zijn kerk bijeen te houden. Hij deed of hij het niet erg vond, maar dat is moeilijk voor te stellen.
De kans is heel groot dat de rechtervleugel van zijn kerk afvallig zal blijken en zich zal aansluiten bij Rome. Die rechtervleugel was zeer ontstemd over de komst van vrouwelijke bisschoppen en homo's in de kerk. Die zijn er in de katholieke kerk niet.
De katholieke kerk kent een steeds nijpender personeelstekort in de westerse wereld. Slechts weinigen zijn geroepen tot het celibataire priesterschap. Dit zal in dat tekort enige verlichting brengen.

 

Bron(nen):   The Times  The Independent