Anoniem solliciteren

De Franse regering komt met een voorstel om mensen die op een baan solliciteren dit anoniem te laten doen. Doel: de reusachtige discriminatie die nu bestaat jegens mensen met een uitheemse naam dient te worden teruggedrongen. 
De eerste stap is om dit bij 50 bedrijven te doen die zich op vrijwillige basis aanmelden. Om te kijken of het werkt. 
In Frankrijk is de naïviteit omtrent discriminatie op de arbeidsmarkt minder groot dan in Nederland. Mogelijke reden: veel immigranten in Frankrijk spreken uitstekend Frans, dus van een zogenaamde taalachterstand is dikwijls geen sprake. En toch worden veel van die immigranten bij sollicitaties zelden uitgenodigd voor een gesprek. 
De reden laat zich raden: vreemde naam= gekleurde kop= overgeslagen. 
Volgens een Parijse socioloog die door Libération wordt ondervraagd, zou bij een anonieme sollicitatie de kans 3 keer zo groot zijn voor een buitenlander dat hij wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek. 
Waarna vermoedelijk alsnog de afwijzingsbrief volgt.

Bron(nen):   Libération