Het echte China

Ter gelegenheid van het staatsbezoek van Barack Obama biedt The Atlantic een mooie interactieve kaart van China. Groot land met 1.3 miljard inwoners die dezelfde geschiedenis, taal en cultuur delen? 
Vergeet het maar. 
China is een mozaïek van 9 verschillende landsdelen met ieder een eigen verleden. Nu China welvarender wordt (en ook vrijer?) gaan die verschillen steeds belangrijker worden. 
Eerder schreef The Wall Street Journal al (zie 2e link) dat China eigenlijk een etnische lappendeken is, die bijeen wordt gehouden door een repressief bewind. En als dat ooit verandert... 
Met andere woorden: over de toekomst van China valt helemaal niets te voorspellen. Behalve veel onzin.

Bron(nen):   The Atlantic  Welingelichte Kringen