Welingelichte Kringen leeft alsof er 4,99 planeten zijn…

The Independent heeft in samenwerking met het Wereldnatuurfonds een calculator gemaakt. Je moet een aantal vragen beantwoorden over je levensstijl, woning, wijze van reizen, etc en na zo’n 20 vragen krijg je te horen hoe verantwoord je leeft. 
Welingelichte Kringen komt er niet best van af. Terwijl we bij vliegen nog wel invulden ‘nooit’.

Bron(nen):   Calculator: hoeveel planeten gebruik jij