België wordt steeds armer

Het gaat niet goed met onze Zuiderburen. Maar liefst 12 procent van de kinderen groeit op in armoede, in een gezin met werkloze ouders. Het Europees gemiddelde, dus inclusief landen als Roemenië en Bulgarije, is 9,4 procent. 
Achttien procent van de kinderen onder de 6 jaar leeft op de armoederisicogrens. Deze groep heeft dus een groot risico om onder die grens te belanden. 
Dit blijkt allemaal uit een studie. Armoede is al enige tijd een sluimerend probleem in België, met name in het Franstalige Wallonië. Ook voor commentator Yves Desmet van de Vlaamse krant De Morgen was dit hoge cijfer blijkbaar een verrassing. En het meest opvallende is dat we het enkel te weten komen dankzij een studie. De armen zien en horen we nooit. 
Bijna een op de drie alleenstaande ouders leven in armoede. En het gevaar bestaat dat deze ellende van generatie op generatie wordt doorgegeven. Politici kennen de armen van België niet, want de Belgische overheid onderneemt amper iets om deze sociale aftakeling tegen te gaan.

Bron(nen):   De Morgen