Bang voor je eigen puber

In een jaar tijd - tussen 2009 en 2010 - pleegden in Londen 1892 pubers geweld tegen hun eigen ouders. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veel ouders in angst leven voor een gewelddadige tienerzoon of - dochter, maar nergens met hun zorgen terecht kunnen. Politie en jeugdzorg tonen weinig begrip voor het probleem. Eigenlijk is het een vorm van huiselijk geweld, maar ouders schamen zich heel erg hierover en daarom praten ze er niet over. Vaak voelen ze zich ook schuldig en denken ze dat het aan hun falende opvoeding ligt. Uit het onderzoek bleek dat 87% van de Londense jongeren die beschuldigd werden van geweld tegen hun ouders jongens waren en 77% van de slachtoffers vrouwen, maar de kans is reëel dat (stief)vaders nog minder snel toegeven dat ze lijden onder de terreur van een puber.

Bron(nen):   The Guardian