Hel op Haïti

Terwijl minister Koenders van ontwikkelingshulp er alles aan doet zijn budget op het huidige peil te houden, gaan andere westerse landen gewoon door met verlenen van hulp aan de bevolking van Haïti.
Problemen zijn legio. De angst bestaat voor een massale exodus, er is angst voor een burgeroorlog, eten en drinken distribueren is een crime en de gezondheidsproblemen zijn bijzonder nijpend; de levens van miljoenen mensen staan op het spel met de camera's er bovenop om alle fases van de ellende te tonen.
Eerst een paar voorlopige cijfers: Vermoedelijk zijn 200.000 mensen gedood, zijn 1,5 miljoen dakloos en hebben 3 miljoen mensen te kampen met de gevolgen van de aardbeving. Vele duizenden Haïtianen ontvluchten de hoofdstad om te ontsnappen aan geweld en hongersnood.
Eten en gezondheid zijn nu zaken van de hoogste prioriteit.
Mobile hospitals zijn overstroomd door in leven gebleven slachtoffers van de ineengestorte gebouwen, die nu behandeling verdienen. 
Verder bestaat de angst voor tuberculose en malaria. De hygiene is zeer beneden peil en bovendien lopen veel mensen rond met open wonden. Intussen zijn dokters als gekken aan het amputeren: handen, armen, benen - de gevolgen van de ingestorte stad zijn enorm.
Nog 1 verschrikkelijk detail uit bijgaand stuk uit The Daily Telegraph: veel mensen hebben ook ernstige verwondingen opgelopen doordat ze vanonder het steen zijn bevrijd door amateur-hulpverleners.

Bron(nen):   The Daily Telegraph