Protestanten zijn akelige chefs

Welk effect heeft levensbeschouwing op leidinggeven? Is er een verschil tussen protestantse managers en katholieke en niet-christelijke leidinggevenden? Ja, dat verschil is er, ontdekte Tom van Den Belt tijdens zijn promotieonderzoek.
Wie een protestant als baas heeft, hoeft niet te rekenen op een complimentje. ‘Er blijkt een groot verschil tussen managers met een protestantse geloofsovertuiging enerzijds en katholieke en niet-christelijke managers anderzijds. Protestanten zijn veel minder mensgericht. Ze zijn minder gericht op saamhorigheid en commitment – de binding van medewerkers aan de organisatie. Wat ons erg is opgevallen, is dat het niet uitmaakt of het orthodox-protestante managers zijn, zeg maar SGP, of modern-protestantse managers, zeg CDA.’
Een katholieke baas richt zich juist veel meer op het kweken van saamhorigheid.

Bron(nen):   de Volkskrant