Moslims als markt

Er zijn 1,5 miljard moslims op de wereld en driekwart van hen is onder de 35 jaar oud. Bij elkaar vertenwoordigt die menigte een koopkracht van honderden miljarden. The Washington Post wijst er op dat je die 1,5 miljard mensen kan zien als een levensgevaarlijke bedreiging, want voor een paar duizend van hen zonder twijfel klopt. Maar ook als een grote en aantrekkelijke groeimarkt. Allemaal jonge mensen, voor een deel in landen waar steeds meer geld is.
Als voorbeeld noemt de Post een App die net is uitgekomen: Meccalocator. $3,99 bij iTunes. Je kunt hem instellen naar de religieuze autoriteit die jij erkent en dan wijst hij je feilloos drie of zes keer daags op het juiste moment waar Mekka ligt en wat er van je wordt verwacht. Een instant succes!
En zo kan er nog meer worden verkocht aan de godsvruchtige jongenlui.
Ga even kijken op de side van Meccalocator, want de app ziet er gelikt uit.

Bron(nen):   The Washington Post  Meccalocator