Op de Biblebelt beschermt een dikke jas je tegen ziekten, niet een vaccin: “Ik vertrouw op Hem”

Op de Biblebelt gaan ze niet alleen tegen alle regels in met honderden in een kerk zitten in coronatijd, een aardig deel weigert ook een vaccin te nemen. “Mochten we ziek worden, dan vertrouw ik op hem.”

“Als we belijden dat God ziekte en gezondheid geeft, mogen wij niet bewust een ziekte inbrengen in ons lichaam. Dan gaan we op Gods stoel zitten”, zegt dominee Weststrate uit Elspeet hierover in het Reformatorisch Dagblad

Weststrate zegt dat vitaminegebruik, een goede nachtrust of een warme winterjas geoorloofd zijn om je tegen ziekte te beschermen, vaccinatie niet. “Als wij inenten, brengen we bewust ziektekiemen in ons lichaam.” Dan komt de mens aan Gods werk en dat druist regelrecht in tegen het zesde gebod (gij zult niet doodslaan), zo tekent het AD op.

Cathy Duenk (41) eveneens uit Elspeet laat zich ook niet vaccineren, al is de reden net anders. “Je weet niet wat er in zit”, zegt ze tegen de krant. “Mijn man heeft zich erin verdiept en sprak over materiaal van geaborteerde foetussen dat in de vaccins zou zijn verwerkt.” 

Ze vervolgt: “Wij lopen niet klakkeloos achter de meute aan en vertrouwen op God. Hij zorgt al jaren goed voor ons. Mochten we ziek worden, dan vertrouw ik nog steeds op Hem.”

Vroomheid
Ze is lang niet de enige in Elspeet die er zo in staat. “De afkeer van vaccinatie is een groepskenmerk in bepaalde kringen”, zegt hoogleraar religiegeschiedenis Fred van Lieburg. “Het bepaalt de mate van vroomheid en zuiverheid. Als je tegen vaccineren bent, sta je hoger aangeschreven.”

Zo’n 1,5 procent van de Nederlandse bevolking is zo streng gereformeerd dat ze geen vaccinatie willen. “Als je deze mensen over heel Nederland verdeelt, gebeurt er niets”, aldus RIVM-arts Helma Ruijs. “Juist omdat bevindelijk gereformeerden geclusterd bij elkaar wonen en veel onderling contact hebben, is de kans groter dat ziektes zich binnen die groep verspreiden.”

Bron(nen):   AD