Wetsvoorstel D66 voor gereguleerde wietteelt

D66-Kamerlid Magda Berndsen gaat werken aan een wetsvoorstel voor gereguleerde wietteelt. ,,Het reguleren van de wietteelt is de enige manier om de gezondheidsrisico's van gebruikers te beperken, politiecapaciteit voor andere prioriteiten in te zetten en de georganiseerde criminaliteit een slag toe te brengen", zegt ze.

,,Door te reguleren kunnen we de sterkte van cannabis bepalen en weten we zeker dat er geen gevaarlijke bestrijdingsmiddelen worden toegevoegd of andere schadelijke stoffen", aldus Berndsen.

En de politie heeft volgens haar wel wat anders te doen. ,,Terwijl politie en het Openbaar Ministerie prioriteit moeten geven aan het uitvoeren van het huidige beleid, blijven aangiftes te lang liggen, stijgt het aantal woninginbraken en moeten slachtoffers van ernstige delicten een eeuwigheid wachten op de behandeling van hun strafzaak.''

Van de 38 grote steden zijn er 26 voorstander van de regulering van wietteelt, weet Berndsen.