De zeven symptomen van zelfmoord

 Er wordt hard gewerkt de nieuwe 'bijbel' van de psychiatrie: het boek dat diagnoses en behandelingen poogt te standaardiseren. In de nieuwe DSM de volgende 7 indicatoren voor zelfmoord

  1. Een eerdere poging tot zelfdoding
  2. Een langjarige tendens om snel boos te worden, zonder veel provocatie
  3. Alleen wonen, leven met veel pijn, een verlies geleden minder dan drie maanden geleden
  4. Recente opname in een inrichting vanwege depressie, bipolaire storing of schizofrenie.
  5. Recente toename van alcoholmisbruik
  6. De laatste weken druk in de weer met verhalen en gedachten over zelfmoord
  7. Acute hopeloosheid

Een combinatie van deze symptomen kunnen een zelfmoord aankondigen

Bron(nen):   Psychology Today