Voor medewerker kerk in sommige gevallen geen avondklok

Kerkelijke medewerkers die tijdens de komende avondklokperiode "noodzakelijke activiteiten" moeten doen, mogen met een werkgeversverklaring naar buiten, blijkt uit een verklaring op de website van de Protestantse Kerk. Volgens het Nederlands Dagblad betekent dit dat onder anderen predikanten en priesters tijdens de avondklok naar buiten mogen voor zaken als sterfgevallen, het toedienen van de laatste sacramenten en voor digitale kerkdiensten.

Binnen kerkelijke gemeenten is normaal gesproken geen sprake van een werkgever/werknemer-situatie bij mensen zonder arbeidscontract. "In deze uitzonderijke situatie is het woord werkgeverschap functioneel opgevat", schrijft de Protestantse Kerk. "Het is aan de kerkenraad de afweging te maken wat noodzakelijk en dus urgente werkzaamheden zijn die geen uitstel dulden."

Verklaringen kunnen door de kerkenraden aan medewerkers gegeven worden. Ze moeten ook een eigen verklaring op zak hebben. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk komt de werkgeversverklaring beschikbaar voor priesters, diakens, pastoraal werkers en geestelijk verzorgers, meldt het Nederlandse Dagblad.