De gouden jaren zijn voorbij

Kijk naar bijgaande grafiek en u ziet de rijkdom van een tijdperk dat nagenoeg is verstreken. Werken is bittere noodzaak, nietsdoen een luxe en aan die luxe-positie komt meer en meer een eind.
Het prettige idee dat de laatste lange etappe van het leven in rust kan worden doorgebracht, is een idee van vroeger.
De pensioenleeftijd wordt in allerlei landen verhoogd, de huidige voorzieningen heten te duur te zijn. In Spanje wordt nu geprotesteerd tegen het plan de pensioenleeftijd op te trekken naar 67, een protest dat ons niet onbekend voorkomt. 
Nog tenminste 1 aardig detail. Zoals recentelijk bekend werd, leven de Zuideuropese landen op de pof en zijn ze in werkelijkheid bijkans bankroet. Toch slagen deze 'arme' landen zoals Spanje en Italie erin nog bovenaan te eindigen in dit overzicht. Knap werk.

Bron(nen):   The Economist