Obama = Antichrist

Vreemde volkeren zijn ondoorgrondelijk. 
Het is opzienbarend hoe sommigen denken dat ze veel begrijpen van een ander volk - zeker als dat volk ver weg woont. Welingelichte Kringen denkt wel eens dat wij al vrij weinig snappen van Belgen en van Duitsers - om maar te zwijgen van de mensen die veel verder weg wonen.
Neem nou onze bondgenoten, de Amerikanen. Goed volk zou je zeggen, westerlingen, hooggeschoold, veelal met Westeuropese roots dus dat zijn mensen waarmee we kunnen lezen en schrijven.
Wellicht... 
Toch lazen we vandaag een vreemd stukje in de Daily Mail. Waar staat vermeld dat een kwart van de Republikeinen denkt dat Barack Obama de Antichrist is. De Antichrist is een aan de Bijbel ontleende term en staat voor een verschijning die erop uit is de mensheid kwaad te doen. Al het goede dat God de mens geeft, wordt hem door de Antichrist weer afgenomen. De Antichrist wordt bestuurd door de satan, de boze macht die ons van ons goddelijke geloof wil afhelpen.
In de Verenigde Staten zijn dus miljoenen inwoners die denken dat hun president door de satan is gestuurd om onheil onder de mensen te brengen. Zoiets is toch moeilijk te bevatten.   

Bron(nen):   Daily Mail