Eenzame opsluiting: webcams van 3 gevangenen in hun cel

In Amerika zitten op dit moment meer dan 80.000 mensen in eenzame oplsuiting, solitary confinement. De National Geographic doet verslag van een experiment waarbij drie vrijwilligers 14 dagen worden opgesloten zonder contact met de buitenwereld.
Maar de buitenwereld kan hen wel zien: er zijn drie webcams die tot 11 april, wanneer het experiment afloopt, laten zien wat de proefpersonen - James, Laura en James doen. Voor wie wil kijken: de nacht valt in de VS zes uur later dan hier. Te verwachten valt dat de proefpersonen tussen 12.00 uur en 05.00 uur wakker kunnen zijn.
Na afloop wordt onderzocht hoe de eenzaamheid hen heeft geraakt.

Bron(nen):   National Geographic