Kroatië telt veel nepveteranen

Na de grootscheepse burgeroorlog (1991 - 1995) registreerde de overheid van Kroatië het aantal oorlogsveteranen. Dat bleken er 330.000 te zijn. Op raadselachtige wijze is deze schare inmiddels uitgedijd tot 501.000 dappere strijders.
Dit leidt alom tot verbazing. Hoe is het mogelijk dat zo'n klein landje (4,4 miljoen inwoners) zoveel krijgers op de been heeft weten te brengen, meer nog dan de 'Grande Armee' van Napoleon Bonaparte ooit heeft geteld (in zijn beste tijd beschikte die over 400.000 soldaten)?
Die 330.000 was trouwens ook al erg veel en als je ziet wie er op die lijsten staan, hebben ook koks en werksters destijds aan het front gediend.
Reden van deze reusachtige aantallen: wie oud-strijder is, kan mooie staatsvoorzieningen tegemoet zien en nu blijkt zelfs dat de minister van de Veteranen, Tomislav Ivic, met zijn eigen verleden heeft gerommeld (hij verlengde op papier zijn fronttijd met 298 dagen).
De privileges voor de oud-strijders voorzien ondermeer in mooiere pensioenen, belastingvrije invoer van auto's en voorrang bij de toewijzing van woningen. Het toewijzen van gunsten aan allerlei echte en onechte veteranen kost de staat jaarlijks circa 1 miljard euro.

Bron(nen):   Neue Zuercher Zeitung