Hier spreekt Jackie Kennedy

Jackie Kennedy gaf kort na de dood van haar man een serie interviews en die zullen binnenkort worden gepubliceerd.
Vanaf 1961 was ze de Amerikaanse first lady tot president John F. Kennedy in 1963 in Dallas werd vermoord. Enkele maanden na de dood van haar man, in 1964, voerde Jackie een serie gesprekken met de bekende historicus Arthur Schlesinger, destijds al aangewezen als de chroniqueur van de familie-Kennedy.
Caroline Kennedy, het enige nog levende kind van John en Jacky, heeft nu besloten om deze gesprekken te publiceren als het 50 jaar is geleden dat John F. het Witte Huis betrad, en dat zal in 2011 het geval zijn. Het gaat om in totaal zesenhalf uur tape.
Over de inhoud van de gesprekken zijn geen mededelingen gedaan. 
In 1968 trouwde Jackie opnieuw met de Griekse magnaat Aristoteles Onassis. Ze stierf in 1994.

Bron(nen):   The Daily Telegraph