‘Verkiezingscampagnes gaan te veel over corona’

De verkiezingscampagnes van politieke partijen gaan te weinig over andere thema’s dan corona. Dat vinden zeven op de tien kiezers, meldt EenVandaag op basis van eigen onderzoek. Corona domineert het nieuws, maar de meeste kiezers bepalen hun stem aan de hand van andere thema’s, aldus het programma.

Het onderzoek vond plaats onder ruim 35.000 kiesgerechtigde leden van het Opiniepanel van het programma. Van hen hoort, ziet en leest 69 procent te weinig over ideeën voor Nederland zodra de coronacrisis voorbij is.

Acht andere thema’s dan corona zijn voor de gemiddelde kiezer belangrijker voor het bepalen van zijn of haar stem, zo wijst het onderzoek uit. Het gaat daarbij om zorg, klimaat, normen en waarden, ongelijkheid, veiligheid, immigratie, woningmarkt en onderwijs.

Per achterban zijn er ook interessante verschillen: bij FVD-kiezers is de corona-aanpak bijvoorbeeld het meest bepalend voor hun stem. Ook VVD- en CDA-kiezers vinden de aanpak belangrijk, maar voor hen zijn andere thema's toch belangrijker. Voor VVD-kiezers gaat het dan om economische groei, veiligheid en de zorg. CDA'ers zijn meer geïnteresseerd in zorg, normen en waarden en de woningmarkt. Voor kiezers van GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren vormen klimaat en duurzaamheid het belangrijkste thema.