New York: Comeback van de gangster

Het lijkt er op dat oude tijden van de 'Rotten Apple' weer herleven beweert The Sunday Times. Het aantal moorden in het eerste kwartaal dit jaar steeg met 22 procent. Het aantal schietpartijen met 14 procent.
Een aantal jaren lang - sinds begin jaren negentig - was New York op een spectaculaire manier succesvol in het bestrijden van misdaad, maar aan die gouden periode lijkt een einde te zijn gekomen. Langdurige en massale werkloosheid wordt hier genoemd als een mogelijke reden voor de ommekeer. Ook heeft de politie in de VS - en niet alleen in New York - te maken met krimpende budgetten en gaat dat ten koste van de jacht op gangsters.
Nu spectaculaire schietpartijen weer zijn teruggekeerd op de voorpagina's van populaire New Yorkse kranten, voedt dat het idee dat criminelen de wind weer in de zeilen hebben.
Een politiefunctionaris suggereert dat de politie weleens het slachtoffer van eigen succes zou kunnen zijn. Criminaliteitsbestrijding is zo voortvarend ter hand genomen dat het niet langer de prioriteit van politici kreeg. "The fewer officers available on the streets, the more encouraged the bad guys are going to be,” aldus de zegsman.
De NYPD, de New Yorkse politie, telt nu 33.000 man;  enkele jaren geleden waren dat nog 40.000.
Jarenlang gold New York als een voorbeeldstad waar uiterst succesvol aan misdaadbestrijding werd gedaan.

Bron(nen):   The Sunday Times