Kleine klassen leiden tot niets

Sinds vele jaren wordt de school gezien als de plaats bij uitstek waar sociale ongelijkheid kan worden bestreden. Of beter nog: gecorrigeerd. Daarom is het schooluniform in zekere zin ook een mooi attribuut; met het uniform aan kun je net als op het strand niet zien uit welke klasse iemand afkomstig is - en daarnaar handelen.
Duitse onderzoekers komen nu met uitkomsten over het schoolleven die deels bekend, deels verrassend zijn. 
Eerst het bekende. Kinderen uit gepriviligeerde milieus hebben meer dan vier keer zoveel kans op het gymnasium te komen dan arbeiderskinderen. En als sprake is van vergelijkbare capaciteiten, hebben arbeiderskinderen een 3 keer zo kleine kans om tot het gym door te dringen. De milieufactor - al dan niet met aangeboren eigenschappen - is dus nog altijd van groot belang bij de vraag hoe ver iemand kan springen.
Een andere kwestie betreft de grootte van de schoolklassen. Ouders pleiten terugkerend voor kleinere klassen, zodat kinderen betere prestaties zullen leveren. 
Onzin, zo zegt Der Spiegel. Hoe graag ouders en politici ook op dit aambeeld hameren, het klopt niet. Er is geen enkel bewijs voor. En dus ook geen reden om deze kostbare verandering door te voeren.

Bron(nen):   Der Spiegel